Αποστολή της   ActiveSafety  είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και λύσεις στον τομέα ασφάλειας και υγείας της εργασίας παρέχοντας υπηρεσίες:

Συμβουλευτικές

 

Μελετητικές

 

Εκπαιδευτικές