Η Εξ.Υ.Π.Π. Active Safety δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον χώρο της Ασφάλειας και Υγείας  στην εργασία, παρέχοντας Συμβουλευτικές, Μελετητικές και Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες, με την αντίληψη ότι η εξειδίκευση οδηγεί στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης των πελατών. Διαθέτει σημαντική εμπειρία, γεγονός που αποδεικνύει η πολύχρονη δραστηριοποίηση των στελεχών της στο αντικείμενο.

Η διασύνδεση με την εταιρεία συμβούλων Excellence & Lean Management Consultants η οποία δραστηριοποιείται στους χώρους του Business Consultingκαι του Business Training, παρέχει στην Eξ.Υ.Π.Π. Active Safety το συγκριτικό πλεονέκτημα να προσφέρει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές λύσεις στους πελάτες της, σε όλους τους τομείς λειτουργίας μιας επιχείρησης.