Προσφορά Γνωριμίας: Έκπτωση 20% στις υπηρεσίες κάλυψης Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας, τον πρώτο χρόνο συνεργασίας με νέους πελάτες.