Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη που κατέχουν θέσεις ευθύνης στις λιανικές πωλήσεις, όπως στελέχη διευθύνσεων πωλήσεων εταιριών λιανικής, area manager, διευθυντές καταστημάτων.

Σκοπός

Σκοπός είναι η γνωριμία με την προσέγγιση 5CPFSales η οποία εκφράζει την αντίληψη ότι η βελτίωση της απόδοσης μιας επιχείρησης ή ενός τμήματός της, απαιτεί την εναρμόνιση και ισορροπία των 5 κρίσιμων παραγόντων απόδοσης 5CPF (Critical Performance Factors).

Οφέλη

Μετά τη λήξη του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν ότι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των Πωλήσεων απαιτεί «αξονική τομογραφία», δηλ. συστηματική αξιολόγηση και αναθεώρηση σε όλο τον κύκλο ενεργειών, Στρατηγική, Σχεδιασμό, Προγραμματισμό, Οργάνωση, Διοίκηση,  Δράση και  Ανάλυση  Αποτελεσμάτων.

Θεματολογία

Τα οφέλη της επιχείρησης από την εφαρμογή της προσέγγισης αυτής είναι η βελτίωση της απόδοσης των πωλήσεων μέσα από την:

  • συστηματική λειτουργία των πωλήσεων
  • τεκμηριωμένη αξιολόγηση της λειτουργίας των πωλήσεων ανά ιεραρχικό επίπεδο,
  • βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των πωλήσεων

 

Θα αναλυθούν οι 5 κρίσιμοι παράγοντες απόδοσης και πώς αυτοί συμβάλλουν στη βελτίωσης της απόδοσης των πωλήσεων:

5cpf_sales_active

Προϋπόθεση για αποτελεσματικότητα: Η ισορροπία των 5 παραγόντων

ΣΚΟΠΟΣ: Η άριστη εξυπηρέτηση του Πελάτη με ταυτόχρονη επίτευξη των στόχων της Εταιρίας