11 Αυγ 2022
Η Excellence & Lean Management Consultants, συνδεδεμένη εταιρεία της Active Safety, και το Hellenic American College/ Hellenic American University για 4η Ακαδημαϊκή Χρονιά συνεχίζουν τη συνεργασία τους και προσφέρουν 20% έκπτωση στα δίδακτρα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων: MSc in Sales Management ΜΒΑ Η έκπτωση αφορά στα στελέχη των πελατών της Excellence & Lean Management Consultants και [...]
04 Ιούν 2015

Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει ότι κάθε εργοδότης θα πρέπει να εξασφαλίζει την ύπαρξη σήμανσης Ασφάλειας και Υγείας όταν οι υπαρκτοί ή πιθανοί κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να μειωθούν επαρκώς µε τα τεχνικά μέσα συλλογικής προστασίας ή µε μέτρα, μεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας. Η μεθοδολογία που ακολουθείται ώστε να εξασφαλίζεται η πληρότητα […]