Σκοπός

Στο σημερινό περιβάλλον, οι Επιχειρήσεις που επιβιώνουν και αναπτύσσονται με επιτυχία, είναι εκείνες που έχουν ταυτόχρονα σαφείς στόχους και οι άνθρωποί τους μοιράζονται μια σαφώς διατυπωμένη και αποδεκτή, κοινή φιλοσοφία.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δείξει πως μέσα από την Στρατηγική ενός οργανισμού, μπορεί και πρέπει να διαμορφωθεί και να διατυπωθεί μια εταιρική κουλτούρα στους ανθρώπους της, που οδηγεί στην επίτευξη υψηλών στόχων.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε επιχειρηματίες και ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων.

Οφέλη

Στο σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν:

 • Την σημασία της ύπαρξης και διατύπωσης κοινής κουλτούρας (του τρόπου που «γίνονται τα πράγματα») σε έναν οργανισμό και πως «δένει» με την στρατηγική του κατεύθυνση.
 • Τον ρόλο που παίζει η κουλτούρα στο πως διοικείται ο οργανισμός.
 • Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ηγετών που ταιριάζουν σε κάθε οργανισμό.
 • Η ευθυγράμμιση των ανθρώπων με το Όραμα, την αποστολή και τις αξίες του οργανισμού.

Θεματολογία

 • Ευθυγράμμιση (alignment) των παραγόντων του Οργανισμού-τι εξυπηρετεί
 • Στρατηγική (Κατεύθυνση),
 • Κουλτούρα – τι και γιατί (Επίτευξη),
 • Ηγεσία (Παρακίνηση)
 • Όραμα,
 • Αποστολή,
 • Αξίες της Εταιρείας
 • Κουλτούρα – Πως προσεγγίζουμε την καθημερινότητα

Εισηγητής: Δημήτρης Κουκουμπάνης

Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Η επαγγελματική του σταδιοδρομία ξεκίνησε από την αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης ΝΙΚΗ Α.Ε.(Μαρινόπουλος) το 1984, όπου εργάστηκε μέχρι το 2001 και ανέλαβε σημαντικές θέσεις όπως Περιφερειακός Διευθυντής Πωλήσεων και Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού & Εκπαίδευσης.

Τον Μάιο του 2001 αναλαμβάνει Επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Logistics στην Αθηναϊκή Ολυμπιακή Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε. (AthensOlympicsBroadcastingS.A.), η οποία είχε αναλάβει για λογαριασμό της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων «ΑΘΗΝΑ 2004» την παραγωγή της ραδιοτηλεοπτικής αναμετάδοσης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Διετέλεσε Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού της DSGiSouthEastEurope(καταστήματα Κωτσόβολος) από το 2005 μέχρι τα τέλη του 2011.

Σήμερα λειτουργεί ως σύμβουλος και εκπαιδευτής στελεχών επιχειρήσεων στον τομέα της Οργανωτικής Ανάπτυξης και Ανθρωπίνου Δυναμικού, με κύριο αντικείμενο την βελτιστοποίηση της απόδοσης των επιχειρήσεων, μέσα από την οργάνωση και εφαρμογή των κατάλληλων πρακτικών και συστημάτων για την αποδοτικότερη διοίκηση των ανθρώπων τους.

Ενδεικτικά θέματα στα οποία έχει αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία και εξειδίκευση, είναι:

 • Ευθυγράμμιση των ανθρώπων με την στρατηγική του οργανισμού (όραμα – αποστολή – αξίες)
 • Σχεδιασμός συστημάτων διοίκησης απόδοσης
 • Σχεδιασμός οργανωτικής δομής-περιγραφές θέσεων εργασίας
 • Ανάπτυξη ανθρώπων (talentmanagement)-ανάπτυξη ομάδων
 • Εξειδικευμένη εκπαίδευση στον τομέα του Λιανικού Εμπορίου
 • Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών προσωπικής ανάπτυξης σε στελέχη επιχειρήσεων (Business& Executivecoach)

Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής από το ΕΚΕΠΙΣ.

Ο κ. Κουκουμπάνης είναι διπλωματούχος Χημικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος πτυχίου MScFoodScienceandManagement από το QueenElizabethCollege, UniversityofLondon.Επίσης κατέχει το «Diploma in Executive Coaching and Organizational Development Consulting» από την Impact pcs.