Σκοπός

Στο σημερινό περιβάλλον, οι Επιχειρήσεις που επιβιώνουν και αναπτύσσονται με επιτυχία, είναι εκείνες που έχουν ταυτόχρονα σαφείς στόχους και οι άνθρωποί τους μοιράζονται μια σαφώς διατυπωμένη και αποδεκτή, κοινή φιλοσοφία.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δείξει πως μέσα από την Στρατηγική ενός οργανισμού, μπορεί και πρέπει να διαμορφωθεί και να διατυπωθεί μια εταιρική κουλτούρα στους ανθρώπους της, που οδηγεί στην επίτευξη υψηλών στόχων.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε επιχειρηματίες και ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων.

Οφέλη

Στο σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν:

 • Την σημασία της ύπαρξης και διατύπωσης κοινής κουλτούρας (του τρόπου που «γίνονται τα πράγματα») σε έναν οργανισμό και πως «δένει» με την στρατηγική του κατεύθυνση.
 • Τον ρόλο που παίζει η κουλτούρα στο πως διοικείται ο οργανισμός.
 • Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ηγετών που ταιριάζουν σε κάθε οργανισμό.
 • Η ευθυγράμμιση των ανθρώπων με το Όραμα, την αποστολή και τις αξίες του οργανισμού.

Θεματολογία

 • Ευθυγράμμιση (alignment) των παραγόντων του Οργανισμού-τι εξυπηρετεί
 • Στρατηγική (Κατεύθυνση),
 • Κουλτούρα – τι και γιατί (Επίτευξη),
 • Ηγεσία (Παρακίνηση)
 • Όραμα,
 • Αποστολή,
 • Αξίες της Εταιρείας
 • Κουλτούρα – Πως προσεγγίζουμε την καθημερινότητα