Η αυτοπεποίθηση, αποτελεί την βάση της προσωπικής ανάπτυξης του ατόμου καθώς έχει να κάνει με την ψυχολογία του και τους παράγοντες που την επηρεάζουν.

Η συνήθεια είναι μια παντοδύναμη κατάσταση νοητικής αδράνειας που μας οδηγεί να συνεχίζουμε να κάνουμε τα ίδια πράγματα, δηλαδή να χρησιμοποιούμε τα ίδια εργαλεία που χρησιμοποιούσαμε και εχθές και προχθές.

Ενώ όλα γύρω μας αλλάζουν ραγδαία η σύγχρονη πώληση απαιτεί μια άλλη νοοτροπία και προσέγγιση, πολύ διαφορετική από την παραδοσιακή πώληση. Σε έναν σύγχρονο κόσμο δεν μπορείς να είσαι αποτελεσματικός αν συνεχίζεις να χρησιμοποιείς παραδοσιακές συνταγές.

Η θεματολογία του σεμιναρίου έχει προσαρμοστεί για το προσωπικό των πωλήσεων καθώς «ο φόβος της απόρριψης» και η έλλειψη αυτοπεποίθησης, επηρεάζει σημαντικά την απόδοση για ένα μεγάλο μέρος πωλητών.

Σκοπός

Σκοπός είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας των εργαζομένων μέσα από την καλύτερη κατανόηση του εαυτού τους και την ελαχιστοποίηση των λαθών που κάνουν καθημερινά στον χώρο των πωλήσεων.

Σε ποιους απευθύνεται

Η θεματολογία του σεμιναρίου έχει προσαρμοστεί για το προσωπικό των πωλήσεων, που δίνουν τη μάχη στην αγορά, αλλά ωστόσο απευθύνεται σε όλα το προσωπικό μίας επιχείρησης.

Οφέλη

Να βοηθήσει νέους αλλά και παλαιότερους πωλητές να αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους στις πωλήσεις και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους.

Θεματολογία

  • Τα θεμέλια της αποτυχίας στης πωλήσεις.
  • Τα εμπόδια της αποτυχίας στις πωλήσεις.
  • Η ανατομία της Αποτυχίας.
  • Μαθήματα από την Αποτυχία.
  • Συναισθηματικό ρίσκο.
  • Κατανοώντας το Ρίσκο και Μεγιστοποιώντας τα Αποτελέσματά του.
  • Αποτελεσματική Λήψη Απόφασης.
  • Παιχνίδια Ισχύος (Power Games)