Σκοπός

Σήμερα, στο κοινωνικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, οι αλλαγές στους οργανισμούς είναι όλο και πιο συχνές και βίαιες, προκειμένου να προσαρμόζονται συνεχώς στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν την φύση και την επίδραση των αλλαγών σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο οργανισμού, ώστε να είναι σε θέση να συμβάλλουν με θετικό τρόπο στην προσαρμογή στα νέα δεδομένα.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε επιχειρηματίες, ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και ιδιαίτερα σε επικεφαλής ομάδων μέσα σε οργανισμούς, οι οποίες λόγω των νέων συνθηκών προχωρούν σε ριζικές αλλαγές στην δομή και λειτουργία τους.

Οφέλη

Οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν τις γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στην προσπάθεια προσαρμογής στις νέες συνθήκες

Θεματολογία

 • Οι άνθρωποι και η αλλαγή
 • Μικρές αλλαγές , βελτιώσεις στην υπάρχουσα λειτουργία
 • Μεγάλες αλλαγές και επίδρασή τους
 • Η προσέγγιση στην αλλαγή (KurtLewin)
 • Πως διαχειριζόμαστε τις «μεγάλες» αλλαγές σε έναν οργανισμό (ChangeManagement)

Εισηγητής: Δημήτρης Κουκουμπάνης

Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Η επαγγελματική του σταδιοδρομία ξεκίνησε από την αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης ΝΙΚΗ Α.Ε.(Μαρινόπουλος) το 1984, όπου εργάστηκε μέχρι το 2001 και ανέλαβε σημαντικές θέσεις όπως Περιφερειακός Διευθυντής Πωλήσεων και Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού & Εκπαίδευσης.

Τον Μάιο του 2001 αναλαμβάνει Επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Logistics στην Αθηναϊκή Ολυμπιακή Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε. (AthensOlympicsBroadcastingS.A.), η οποία είχε αναλάβει για λογαριασμό της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων «ΑΘΗΝΑ 2004» την παραγωγή της ραδιοτηλεοπτικής αναμετάδοσης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Διετέλεσε Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού της DSGiSouthEastEurope(καταστήματα Κωτσόβολος) από το 2005 μέχρι τα τέλη του 2011.

Σήμερα λειτουργεί ως σύμβουλος και εκπαιδευτής στελεχών επιχειρήσεων στον τομέα της Οργανωτικής Ανάπτυξης και Ανθρωπίνου Δυναμικού, με κύριο αντικείμενο την βελτιστοποίηση της απόδοσης των επιχειρήσεων, μέσα από την οργάνωση και εφαρμογή των κατάλληλων πρακτικών και συστημάτων για την αποδοτικότερη διοίκηση των ανθρώπων τους.

Ενδεικτικά θέματα στα οποία έχει αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία και εξειδίκευση, είναι:

 • Ευθυγράμμιση των ανθρώπων με την στρατηγική του οργανισμού (όραμα – αποστολή – αξίες)
 • Σχεδιασμός συστημάτων διοίκησης απόδοσης
 • Σχεδιασμός οργανωτικής δομής-περιγραφές θέσεων εργασίας
 • Ανάπτυξη ανθρώπων (talentmanagement)-ανάπτυξη ομάδων
 • Εξειδικευμένη εκπαίδευση στον τομέα του Λιανικού Εμπορίου
 • Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών προσωπικής ανάπτυξης σε στελέχη επιχειρήσεων (Business& Executivecoach)

Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής από το ΕΚΕΠΙΣ.

Ο κ. Κουκουμπάνης είναι διπλωματούχος Χημικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος πτυχίου MScFoodScienceandManagement από το QueenElizabethCollege, UniversityofLondon.Επίσης κατέχει το «Diploma in Executive Coaching and Organizational Development Consulting» από την Impact pcs.