Καθοριστικής σημασίας για την απόδοση στην εργασία, αποτελούν οι σχέσεις προϊσταμένου – υφισταμένου και ιδιαίτερα ο τρόπος που ‘βλέπει’ και καθοδηγεί ο προϊστάμενος τον υφιστάμενο.

Το feedbackείναι βασικό εργαλείο για τη διαχείριση της απόδοσης και την ανάπτυξη ικανοτήτων των εργαζομένων. Στόχος του feedbackείναι η παροχή καθοδήγησης, η διατήρηση ή η αλλαγή συμπεριφοράς και η βελτίωση της απόδοσης

Σκοπός

Σε αυτό το 4ωρο σεμινάριο θα μάθετε τι είναι feedback, ποια είναι τα οφέλη του και θα πάρετε μια συγκεκριμένη τεχνική για την εφαρμογή του.

Οφέλη

 • Θα μάθετε την αξία του feedback
 • Θα μάθετε τις 10 αρχές του feedback
 • Θα κατανοήσετε πότε και γιατί χρειάζεται να δίνετε feedback
 • Θα μάθετε να χρησιμοποιείτε το ενθαρρυντικό και το διορθωτικό feedback
 • Θα πάρετε ένα πρακτικό εργαλείο που άμεσα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην καθημερινότητά σας
 • Θα εξασκηθείτε μέσα από παιχνίδια ρόλων

Θεματολογία

 • Τι σημαίνει feedbackκαι γιατί είναι σημαντικό
 • Ποιοι είναι οι λόγοι που δεν δίνουμε feedback
 • Οι 10 αρχές του feedback
 • Προϋποθέσεις για να δώσουμε feedback
 • Ενθαρρυντικό και διορθωτικό feedback
 • Τα 4 βήματα του feedback
 • Τεχνική A.I.D.
 • Πρακτική εξάσκηση

Εισηγητής: Ελένη - Όλγα Παπατριανταφύλλου

Ελένη-Όλγα Παπατριανταφύλλου

Ασχολείται με την ανάπτυξη και το well being των ανθρώπων μέσα από το strengths coaching, την εκπαίδευση, τη συμβουλευτική και τη διαχείριση άγχους.

Το πάθος της είναι οι άνθρωποι να ανακαλύπτουν τα δυνατά τους σημεία, να τα καλλιεργούν και να τα χρησιμοποιούν στην επαγγελματική και προσωπική τους ζωή. Ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους των επιχειρήσεων να αναπτύξουν την αυτοεπίγνωση, τις ηγετικές τους ικανότητες να επιτύχουν τους στόχους τους βιώνοντας λιγότερο άγχος.

Έχει 19 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση και ανάπτυξη στελεχών επιχειρήσεων σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας (Managers, Προϊσταμένους υπαλλήλους πρώτης γραμμής). Έχει σχεδιάσει, προσαρμόσει και υλοποιήσει προγράμματα εκπαίδευσης για μεγάλους πληθυσμούς στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια και την Κύπρο. Έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει προγράμματα που συνδυάζουν την εκπαίδευση και το coaching για ανάπτυξη και εφαρμογή δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο εργασιακό περιβάλλον. Έχει συμμετάσχει σε έργα Λειτουργικού Ανασχεδιασμού της Alpha Bank. Έχει λάβει μέρος σε πρόγραμμα συγχώνευσης Τραπεζών στο οποίο διετέλεσε και εισηγήτρια.

Kατέχει BSc(Hons) στη Ψυχολογία από το OpenUniversity της Αγγλίας, M.A. σε EuropeanLanguagesandLiterature από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου «QueenMaryandWestfieldCollege” και Δίπλωμα σε ManagementSkills.

Είναι πιστοποιημένη coach από την Coach U έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς στο coaching και πιστοποιημένη από τον International Coach Federation (ACC). Έχει εκπαιδευτεί από τους Solution Surfer πάνω σε solution focused coaching, από το Mentor Coach στη θετική ψυχολογία (Chris Peterson) και είναι V.I.A. practitioner.

Είναι πιστοποιημένη στη Διαχείριση του Άγχους σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα κατάρτισης και δεοντολογίας όπως αυτά διατυπώνονται από την British Stress Consultancy.