Καθοριστικής σημασίας για την απόδοση στην εργασία, αποτελούν οι σχέσεις προϊσταμένου – υφισταμένου και ιδιαίτερα ο τρόπος που ‘βλέπει’ και καθοδηγεί ο προϊστάμενος τον υφιστάμενο.

Το feedbackείναι βασικό εργαλείο για τη διαχείριση της απόδοσης και την ανάπτυξη ικανοτήτων των εργαζομένων. Στόχος του feedbackείναι η παροχή καθοδήγησης, η διατήρηση ή η αλλαγή συμπεριφοράς και η βελτίωση της απόδοσης

Σκοπός

Σε αυτό το 4ωρο σεμινάριο θα μάθετε τι είναι feedback, ποια είναι τα οφέλη του και θα πάρετε μια συγκεκριμένη τεχνική για την εφαρμογή του.

Οφέλη

 • Θα μάθετε την αξία του feedback
 • Θα μάθετε τις 10 αρχές του feedback
 • Θα κατανοήσετε πότε και γιατί χρειάζεται να δίνετε feedback
 • Θα μάθετε να χρησιμοποιείτε το ενθαρρυντικό και το διορθωτικό feedback
 • Θα πάρετε ένα πρακτικό εργαλείο που άμεσα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην καθημερινότητά σας
 • Θα εξασκηθείτε μέσα από παιχνίδια ρόλων

Θεματολογία

 • Τι σημαίνει feedbackκαι γιατί είναι σημαντικό
 • Ποιοι είναι οι λόγοι που δεν δίνουμε feedback
 • Οι 10 αρχές του feedback
 • Προϋποθέσεις για να δώσουμε feedback
 • Ενθαρρυντικό και διορθωτικό feedback
 • Τα 4 βήματα του feedback
 • Τεχνική A.I.D.
 • Πρακτική εξάσκηση