Η διαρκής εκπαίδευση στην ασφάλεια και υγεία της εργασίας συνιστά καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη ‘στάσης’ και νοοτροπίας που οδηγούν σε συμπεριφορές προσανατολισμένες στην πρόληψη και προστασία.

Η Active Safety διαθέτει εκπαιδευτικά προγράμματα υψηλού επιπέδου, τα οποία αποσπούν ιδιαίτερα θετικές κριτικές.

Ενδεικτικά σας παραθέτουμε θεματολόγιο σεμιναρίου με τίτλο:

Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας:

 • Εισαγωγή στην Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας
 • Νομοθετικό και Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα
 • Αιτίες και Συνέπειες Εργατικών Ατυχημάτων

  • Οι φυσικές παράμετροι – Κίνδυνοι και τρόποι αντιμετώπισης
  • Οι χημικές παράμετροι – Κίνδυνοι και τρόποι αντιμετώπισης
  • Επαγγελματικές Ασθένειες
  • Πρόληψη κινδύνων εργασιακού περιβάλλοντος
 • Οργάνωση της Υγιεινής και Ασφάλειας στην Επιχείρηση
 • Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης και Εκπαίδευσης του προσωπικού στην υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας
 • Ασφάλεια εργασίας στις μηχανουργικές κατεργασίες
 • Κλιματισμός
 • Φωτισμός
 • Αποθηκευτικοί χώροι
 • Μεταφορές στο εσωτερικό της επιχείρησης
 • Θόρυβος
 • Ηλεκτρικό ρεύμα
 • Επικίνδυνες ουσίες
 • Πυροπροστασία
 • Μέσα ατομικής προστασίας
 • Βασικά εργαλεία υλοποίησης της ασφάλειας της εργασίας
 • Περιβαλλοντικά θέματα