Υπηρεσίες

stamp_active_safety_finalΗ ΕΞΥΠΠ Active Safety απαρτίζεται από εξειδικευμένα στελέχη, που διασφαλίζουν την άριστη λειτουργία κάθε επιχείρησης, δίνοντας βαρύτητα σε ενδεχόμενους κινδύνους γύρω από την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων. Η εμπειρία ετών και η γνώση του αντικειμένου σε βάθος εγγυώνται την εναρμόνιση κάθε εταιρείας με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι συνεργάτες της ΕΞΥΠΠ Active Safety καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, που μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνουν τον έλεγχο της επιχείρησής σας από καταρτισμένο Τεχνικό Ασφαλείας, την εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου, τη μελέτη σήμανσης, τα μέσα ατομικής προστασίας, τις μελέτες εργονομίας και πυρασφάλειας των θέσεων εργασίας και του κτιρίου αντίστοιχα, καθώς και τη σύνταξη κανονισμών ασφαλείας, αλλά και την εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναμικού σε ζητήματα ασφάλειας.

Παρέχεται, επίσης, σε κάθε εταιρεία υπηρεσία Ιατρού Εργασίας, ο οποίος μεριμνά για τη λήψη μέτρων προστασίας της υγείας, τον ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων, καθώς και την ορθή οργάνωση της παροχής πρώτων βοηθειών. Δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες μας και επικοινωνήστε μαζί μας, για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε.