Οι πυρκαγιές είναι η κυριότερη αιτία απωλειών στις επιχειρήσεις.

prev

Το 50% των αποζημιώσεων των ασφαλιστικών εταιρειών διοχετεύεται για την αποκατάσταση των ζημιών από πυρκαγιές ενώ υπάρχουν κατηγορίες επιχειρήσεων οι οποίες δεν συνέρχονται ποτέ μετά από μία πυρκαγιά.

Από όλες τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, η πυρκαγιά είναι η πλέον πιθανή. Από την άλλη πλευρά, το νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι επαρκές για την κάλυψη όλων των προνοιών οι οποίες είναι απαραίτητες για την προστασία των εταιρειών από τους κινδύνους εκδήλωσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης μιας πυρκαγιάς.

Η εταιρεία μας παρέχει υψηλής ποιότητας εξειδικευμένες υπηρεσίες για την κάλυψη τόσο της Ελληνικής Νομοθεσίας όσο και του νομικού κενού.