Η  Active Safety έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001, με σκοπό την διαχείριση ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.