Κινητήρια δύναμη της Active Safety είναι τα Στελέχη και οι Συνεργάτες της οι οποίοι έχουν μεγάλη εμπειρία στο χώρο των επιχειρήσεων όλων των κλάδων και δραστηριοποιούνται τόσο σε επίπεδο παροχής συμβουλευτικών, όσο και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων. Η Active Safety απασχολεί σε όλη την Ελλάδα, περισσότερους από:

  • 50 μηχανικούς και
  • 30 εξειδικευμένους ιατρούς
ΕΞΥΠΠ Active Safety