Σκοπός

Η ανάδειξη στρατηγικών και τακτικών επιλογών για τα τμήματα πωλήσεων που θα οδηγήσουν στην επιτυχή αντιμετώπιση στις νέες συνθήκες που διαμόρφωσε η κρίση στη χώρα μας και των νέων δεδομένων λειτουργίας της αγοράς, καθώς και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επιχειρηματίες και στελέχη πωλήσεων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν την παρούσα κρίση όχι απαραίτητα σαν πρόβλημα αλλά σαν πρόκληση για μία νέα δημιουργική περίοδο.

Οφέλη

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προβληματιστούν και να αντλήσουν ιδέες και «βέλτιστες πρακτικές» που μπορούν να συμβάλλουν στην όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη προσαρμογή των δραστηριοτήτων των πωλήσεών της.

Η προσαρμογή αφορά στο πελατειακό χαρτοφυλάκιο που εξυπηρετεί καθώς και στα προϊόντα που προσφέρει, έτσι ώστε να μειώσει στο ελάχιστο τις σχετικές επιπτώσεις και να χαράξει μία νέα πορεία προσαρμοσμένη στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.

Θεματολογία

  • Ανάλυση των νέων δεδομένων της αγοράς και στρατηγικός επανασχεδιασμός πωλήσεων
  • Προσαρμογή οργάνωσης και διεύθυνσης τμήματος πωλήσεων
  • Επαναπροσδιορισμός μοντέλου διοίκησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού
  • Σχεδιασμός, προγραμματισμός και έλεγχος
  • Διαβάθμιση εξυπηρέτησης πελατειακού χαρτοφυλακίου
  • Διαχείριση σημαντικών πελατών (keyaccountmanagement)
  • Μέτρηση των επιπτώσεων της προσαρμογής στην οικονομική και την εμπορική θέση της εταιρείας με αποτέλεσμα την επιβίωση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

Εισηγητής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Είναι πτυχιούχος της Α.Σ.Ο.Ε.Ε., και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Πανεπιστήμιο Poitiers – Γαλλία) και στην Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση στο Marketing(Πανεπιστήμιο Σορβόννη Παρίσι – Γαλλία).

Διαθέτει πάνω από 20 χρόνια επαγγελματική εμπειρία ως ανώτερο και ανώτατο διοικητικό στέλεχος, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, στις εταιρείες ΕΛΑΙΣ Α.Ε. (Unilever), ΘΡΑΚΗ Α.Ε., FrigoglassS.A., ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε., Συστήματα SunlightA.E. και MediaStrom σε θέσεις Marketing, Εταιρικής Επικοινωνίας, Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, Εμπορικής και Γενικής Διεύθυνσης.

Σήμερα εργάζεται ως σύμβουλος επιχειρήσεων.

Είναι μέλος της Ε.Ε.Δ.Ε. από το 1992 και διδάσκει στρατηγική και marketing στα μεταπτυχιακά της προγράμματα καθώς και στα προγράμματα του Βρετανικού C.I.M. (CharteredInstituteofMarketing).

Μιλάει άπταιστα Αγγλικά και Γαλλικά