Η διαρκής εκπαίδευση στην ασφάλεια και υγεία της εργασίας συνιστά καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη ‘στάσης’ και νοοτροπίας που οδηγούν σε συμπεριφορές προσανατολισμένες στην πρόληψη και προστασία.

Η Active Safety διαθέτει εκπαιδευτικά προγράμματα υψηλού επιπέδου, τα οποία αποσπούν ιδιαίτερα θετικές κριτικές.

Ενδεικτικά σας παραθέτουμε θεματολόγιο σεμιναρίου με τίτλο:

Πυρασφάλεια και Πυροπροστασία

  • Η θεωρία της πυρκαγιάς
  • Τρόποι και μέσα κατάσβεσης πυρκαγιών
  • Πυροσβεστήρες και η χρήση τους
  • Αιτίες πυρκαγιών και η πρόληψή τους
  • Εγκλωβισμός – διάσωση – διαφυγή – εκκένωση κτιρίου
  • Εκπαιδευτικά Video– Πρακτική άσκηση σε προσομοιωτή