Σκοπός

Η κατανόηση και διάκριση των εννοιών της Πώλησης και της Διαπραγμάτευσης και η σωστή χρησιμοποίηση των βημάτων τους ανά περίσταση, με σκοπό την μέγιστη αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των στόχων.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη Πωλήσεων και Μάρκετινγκ, οι οποίοι είτε πουλάνε είτε διαπραγματεύονται είτε και τα δύο, αλλά και σε όλα τα στελέχη τις επιχείρησης που κάνουν κάποιου είδους διαπραγμάτευσης με κάποιους “πελάτες”- εξωτερικούς και εσωτερικούς.

Οφέλη

Να βελτιώσει τις ικανότητες των στελεχών των τμημάτων πωλήσεων πάνω σε θέματα Πώλησης και Διαπραγμάτευσης και, συνειδητοποιώντας τις βασικές αρχές της καθεμίας καθώς και τις διαφορές μεταξύ τους, να είναι σε θέση ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν και να χειρίζονται τις καταστάσεις που προκύπτουν με μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα.

Θεματολογία

  • Ποια είναι η φιλοσοφία της Πώλησης και ποια της διαπραγμάτευσης?
  • Τα βήματα της πώλησης
  • Τα βήματα της διαπραγμάτευσης
  • Εσείς ποιο από τα δύο κάνετε στην δουλειά σας περισσότερο?
  • Γνωρίζετε την διαφορά μεταξύ τους?
  • Ποιο από τα δύο πρέπει να κάνετε και σε τι συνδυασμό μεταξύ τους για να είστε αποτελεσματικοί στις πωλήσεις?