Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλα τα στελέχη Πωλήσεων και τα υπόλοιπα στελέχη της επιχείρησης τα οποία άμεσα ή έμμεσα πουλάνε.

Σκοπός

Είναι η κατανόηση της διαφοράς μεταξύ σύγχρονης και παραδοσιακής πώλησης, με στόχο την προσαρμογή στις απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας, για να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί στην επίτευξη των στόχων μας.

Οφέλη

Η αλλαγή του τρόπου που σκεφτόμαστε σχετικά με το ποιους πελάτες προσεγγίζουμε, και πως, προκειμένου να κάνουμε εξοικονόμηση των περιορισμένων πόρων μας, με σκοπό να μεγιστοποιήσουμε όχι απλώς την αποτελεσματικότητα, αλλά και την αποδοτικότητα μας.

Θεματολογία

  • Η διαφορά μεταξύ παραδοσιακής και σύγχρονης πώλησης.
  • Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στις πωλήσεις?
  • Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου καλού πωλητή?
  • Προτιμάς να είσαι το “καλό παιδί” των πελατών σου ή να είσαι αποτελεσματικός?
  • Τι είναι η “δωρεάν συμβουλευτική” (free consulting)? Πρέπει να την εφαρμόζουμε?
  • Πως ελαχιστοποιούμε τις μη αποδοτικές επισκέψεις σε πελάτες?
  • Η σημασία της αυτοπεποίθησης στις πωλήσεις.
  • Τι προτιμάς, να κερδίσεις μια μάχη με τον πελάτη σου ή να είσαι επιτυχημένος στις πωλήσεις?