Σειρά Σεμιναρίων ACTIVE

από την EXCELLENCE & LEAN Management Consultants

Σκοπός

seminariaΟ εμπλουτισμός γνώσεων και δεξιοτήτων και η μετάδοση «βέλτιστων πρακτικών» που οδηγούν στην βελτίωση απόδοσης στους επί μέρους τομείς λειτουργίας των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σημαντικό στην παρούσα περίοδο της κρίσης.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε ιδιοκτήτες και στελέχη επιχειρήσεων

Εισηγητές

Σύμβουλοι-εκπαιδευτές με σημαντική εμπειρία ως Διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων, αλλά και εμπειρία ως σύμβουλοι επιχειρήσεων και εισηγητές σεμιναρίων. Είναι σε θέση να συμβάλλουν ως σύμβουλοι εφαρμογής στις επιχειρήσεις για τα θέματα που διδάσκουν.

Διάρκεια

Τα σεμινάρια είναι προσαρμοσμένα για 4ωρη διάρκεια.

Διευκρινίζεται ότι τα ίδια θέματα μπορούν να διεξαχθούν σε μεγαλύτερη διάρκεια όταν διεξάγονται ενδοεπιχειρησιακά, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησης και στην ομάδα των εκπαιδευομένων.

Περίοδος υλοποίησης

Νέος προγραμματισμός και νέα θέματα θα ανακοινωθούν σύντομα.

Κατάλογος σεμιναρίων

Θα εμπλουτίζεται διαρκώς με νέους τίτλους.

Θεματολόγια σεμιναρίων

Αναλυτική θεματολογία στη σελίδα κάθε σεμιναρίου.

Δήλωση συμμετοχής

Συμπληρώστε την δήλωση συμμετοχής που βρίσκεται παρακάτω για το σεμινάριο για το οποίο ενδιαφέρεστε.

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Τα σεμινάρια μπορούν να διεξαχθούν και ενδοεπιχειρησιακά με την κατάλληλη προσαρμογή στις ανάγκες της επιχείρησης όσον αφορά στην διάρκεια και στο περιεχόμενο.

  Επώνυμο-Όνομα*

  Το email σας*

  Εταιρία

  Θέση στην εταιρία

  Τηλέφωνο

  Για ποιό σεμινάριο ενδιαφέρεστε?*

  Περιγράψτε το αίτημά σας