Σεμινάρια

Εισηγητές

Ημερ/νία

1 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
1.1 Στρατηγική marketing σε περίοδο κρίσης Ξηρογιαννόπουλος Γιάννης Νέος προγραμματισμός 2016
1.2 Στρατηγική διεθνούς marketing / εξωστρέφεια και εξαγωγές Ξηρογιαννόπουλος Γιάννης 17 Οκτωβρίου 2016
2 ΠΩΛΗΣΕΙΣ
2.1 Οργάνωση και Διοίκηση πωλήσεων στις “Νέες συνθήκες” Ξηρογιαννόπουλος Γιάννης Νέος προγραμματισμός 2016
2.2 Πωλήσεις Business to Business – B2B Θωμάς Πλάτων 24 Οκτωβρίου 2016
2.3 Πώληση vs διαπραγμάτευση Θωμάς Πλάτων Νέος προγραμματισμός 2016
2.4 Η  αυτοπεποίθηση στις πωλήσεις. «Μαθαίνω από τα λάθη μου και αυτοβελτιωνομαι» Θωμάς Πλάτων Νέος προγραμματισμός 2016
2.5 Πωλήσεις: είναι όλοι πελάτες μας; Θωμάς Πλάτων Νέος προγραμματισμός 2016
2.6 5CPF© Model – Sales: Οι 5 κρίσιμοι παράγοντες βελτίωσης απόδοσης στις πωλήσεις Ξηρογιαννόπουλος Γιάννης 19 Απριλίου 2016
3 MANAGEMENT
3.1 Εταιρική Κουλτούρα: «ευθυγραμμίζοντας τους ανθρώπους για την επίτευξη υψηλών στόχων» Σερασκέρης Μιχάλης Νέος προγραμματισμός 2016
3.2 Το ‘Σύστημα Διοίκησης Απόδοσης’ για επίτευξη υψηλών στόχων Σερασκέρης Μιχάλης Νέος προγραμματισμός 2016
3.3 Χτίζοντας μια αποτελεσματική Ομάδα Σερασκέρης Μιχάλης Νέος προγραμματισμός 2016
3.4 Η Διαχείριση της Αλλαγής Σερασκέρης Μιχάλης Νέος προγραμματισμός 2016
3.5 Το Σύγχρονο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Σερασκέρης Μιχάλης Νέος προγραμματισμός 2016
3.6 Ηγεσία και ‘Feedback’ για συνεχή βελτίωση και μέγιστη αποδοτικότητα Παπατριανταφύλλου Όλγα Νέος προγραμματισμός 2016
3.7 Δαμάζοντας το άγχος «Αυξήστε την  ανθεκτικότητά σας την περίοδο της κρίσης» Παπατριανταφύλλου Όλγα Νέος προγραμματισμός 2016
4 RETAIL
4.1 Στρατηγικές για βελτίωση απόδοσης στο retail Ξηρογιαννόπουλος Γιάννης Νέος προγραμματισμός 2016
4.2 Τεχνικές πωλήσεων για αύξηση απόδοσης στο retail Ξηρογιαννόπουλος Γιάννης Νέος προγραμματισμός 2016
4.3 5CPF© Model – Retail: Η ολοκληρωμένη λύση βελτίωσης απόδοσης στο Retail Ξηρογιαννόπουλος Γιάννης 31 Οκτωβρίου 2016
5 FINANCIAL MANAGEMENT
5.1 Ο προϋπολογισμός εργαλείο διοίκησης Νέος προγραμματισμός 2016
5.2 Στρατηγικές μείωσης κόστους Νέος προγραμματισμός 2016
6 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
6.1 TPM Μπάστας Νίκος Νέος προγραμματισμός 2016
7 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
7.1 Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Νέος προγραμματισμός 2016
7.2 Πρώτες Βοήθειες Νέος προγραμματισμός 2016
7.3 Σχέδιο εγκατάλειψης κτιρίου Νέος προγραμματισμός 2016
7.4 Υγεία & ασφάλεια της Εργασίας Νέος προγραμματισμός 2016