Σκοπός:

Η ανάπτυξη της ικανότητάς των στελεχών των εξωστρεφών επιχειρήσεων να διακρίνουν τις ευκαιρίες που τους αφορούν σε μία παγκόσμια αγορά και να μπορέσουν να συνεργασθούν σωστά με ένα πολυπολιτισμικό πελατειακό κοινό.

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε εξωστρεφείς και φιλόδοξες επιχειρήσεις και τα στελέχη τους, οι οποίες επιθυμούν να αναπτύξουν τις δραστηριότητες τους με συνέπεια και συνέχεια και να εδραιωθούν στις διεθνείς αγορές.

Οφέλη:

Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τις βασικές αρχές που διέπουν το διεθνές εμπόριο και πώς αυτές μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη κατά περίπτωση. Θα συζητήσουν και θα αναλύσουν όλα τα πώς και τα γιατί που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τη δουλειά τους.

Θεματολογία:

 1. Οι λόγοι που οδηγούν στην εξωστρέφεια
 2. Η διάγνωση του επιπέδου της εξαγωγικής ετοιμότητας της εταιρείας
 3. Τι να εξάγει η εταιρεία

  • Το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον
  • Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
 4. Πού να εξάγει

  • ‘Έρευνα αγορών εξωτερικού
  • Επιλογή αγορών εξωτερικού
 5. Πώς να εξάγει

  • Προϊοντικά χαρακτηριστικά και προσαρμογές
  • Τιμολογιακή πολιτική
  • Επικοινωνία και τεχνικές προσέγγισης
  • Επιλογή καναλιών διανομής
 6. Διαδικασίες εξαγωγών

  • Διαδικασίες διεκπεραίωσης
  • Τρόποι πληρωμής
  • Tελωνειακά και φορολογικά θέματα
 7. Επιχειρηματικό πλάνο εξαγωγών

  • Σχεδιασμός
  • Υλοποίηση
  • Έλεγχος
  • Αναπροσαρμογή

Εισηγητής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Είναι πτυχιούχος της Α.Σ.Ο.Ε.Ε., και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Πανεπιστήμιο Poitiers – Γαλλία) και στην Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση στο Marketing(Πανεπιστήμιο Σορβόννη Παρίσι – Γαλλία).

Διαθέτει πάνω από 20 χρόνια επαγγελματική εμπειρία ως ανώτερο και ανώτατο διοικητικό στέλεχος, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, στις εταιρείες ΕΛΑΙΣ Α.Ε. (Unilever), ΘΡΑΚΗ Α.Ε., FrigoglassS.A., ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε., Συστήματα SunlightA.E. και MediaStrom σε θέσεις Marketing, Εταιρικής Επικοινωνίας, Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, Εμπορικής και Γενικής Διεύθυνσης.

Σήμερα εργάζεται ως σύμβουλος επιχειρήσεων.

Είναι μέλος της Ε.Ε.Δ.Ε. από το 1992 και διδάσκει στρατηγική και marketing στα μεταπτυχιακά της προγράμματα καθώς και στα προγράμματα του Βρετανικού C.I.M. (CharteredInstituteofMarketing).

Μιλάει άπταιστα Αγγλικά και Γαλλικά.