Σκοπός

Η Διοίκηση της Απόδοσης ενός Οργανισμού, στηρίζεται στους κοινούς στόχους και κοινές αξίες, που οι άνθρωποί του μοιράζονται μεταξύ τους.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δείξει, πως οι στόχοι και η κοινή κουλτούρα στον Οργανισμό, μπορούν να εκφραστούν σε ένα δίκαιο και αποδεκτό από όλους Σύστημα Διοίκησης της Απόδοσης του Ανθρώπινου Δυναμικού, που οδηγεί στην επίτευξη υψηλών στόχων.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε επιχειρηματίες και ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, Υπευθύνους Ανθρωπίνου Δυναμικού

Οφέλη

Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τις βασικές αρχές που αφορούν στην ανάπτυξη ενός ‘Συστήματος Διοίκησης της Απόδοσης’ και πώς μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη.

Θεματολογία

 • Όραμα, Αποστολή , Αξίες και πως οδηγούν στις στρατηγικές προτεραιότητες του Οργανισμού
 • Στρατηγικές προτεραιότητες και δείκτες απόδοσης (KPIs). Πως εκφράζουμε τους στόχους μας.
 • Η Κουλτούρα του οργανισμού και οι επιθυμητές συμπεριφορές
 • Τι εργαζομένους θέλουμε ? (Γνώσεις/Δεξιότητες και Ιδιότητες Συμπεριφορές)
 • Βασικές αρχές ενός συστήματος διοίκησης απόδοσης
 • Ο Ρόλος των στελεχών στην διοίκηση της απόδοσης

Εισηγητής: Δημήτρης Κουκουμπάνης

Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Η επαγγελματική του σταδιοδρομία ξεκίνησε από την αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης ΝΙΚΗ Α.Ε.(Μαρινόπουλος) το 1984, όπου εργάστηκε μέχρι το 2001 και ανέλαβε σημαντικές θέσεις όπως Περιφερειακός Διευθυντής Πωλήσεων και Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού & Εκπαίδευσης.

Τον Μάιο του 2001 αναλαμβάνει Επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Logistics στην Αθηναϊκή Ολυμπιακή Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε. (AthensOlympicsBroadcastingS.A.), η οποία είχε αναλάβει για λογαριασμό της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων «ΑΘΗΝΑ 2004» την παραγωγή της ραδιοτηλεοπτικής αναμετάδοσης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Διετέλεσε Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού της DSGiSouthEastEurope(καταστήματα Κωτσόβολος) από το 2005 μέχρι τα τέλη του 2011.

Σήμερα λειτουργεί ως σύμβουλος και εκπαιδευτής στελεχών επιχειρήσεων στον τομέα της Οργανωτικής Ανάπτυξης και Ανθρωπίνου Δυναμικού, με κύριο αντικείμενο την βελτιστοποίηση της απόδοσης των επιχειρήσεων, μέσα από την οργάνωση και εφαρμογή των κατάλληλων πρακτικών και συστημάτων για την αποδοτικότερη διοίκηση των ανθρώπων τους.

Ενδεικτικά θέματα στα οποία έχει αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία και εξειδίκευση, είναι:

 • Ευθυγράμμιση των ανθρώπων με την στρατηγική του οργανισμού (όραμα – αποστολή – αξίες)
 • Σχεδιασμός συστημάτων διοίκησης απόδοσης
 • Σχεδιασμός οργανωτικής δομής-περιγραφές θέσεων εργασίας
 • Ανάπτυξη ανθρώπων (talentmanagement)-ανάπτυξη ομάδων
 • Εξειδικευμένη εκπαίδευση στον τομέα του Λιανικού Εμπορίου
 • Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών προσωπικής ανάπτυξης σε στελέχη επιχειρήσεων (Business& Executivecoach)

Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής από το ΕΚΕΠΙΣ.

Ο κ. Κουκουμπάνης είναι διπλωματούχος Χημικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος πτυχίου MScFoodScienceandManagement από το QueenElizabethCollege, UniversityofLondon.Επίσης κατέχει το «Diploma in Executive Coaching and Organizational Development Consulting» από την Impact pcs.