Η αποτελεσματική διαχείριση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου (Δυναμικού) σε έναν οργανισμό, αποτελεί μια σημαντικότατη λειτουργία, μα παραμελημένη στις περισσότερες επιχειρήσεις.

Θεωρείται αυτονόητο ότι μια καινούργια μηχανή για να φτάσει σε υψηλό βαθμό απόδοσης, θέλει συστηματική προσπάθεια και χρόνο για τις κατάλληλες δοκιμές και ρυθμίσεις, αλλά δεν κάνουμε το ίδιο και στον ανθρώπινο παράγοντα που είναι και πιο σύνθετος.

Η έλλειψη τεχνογνωσίας αλλά και η καθημερινότητα δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη αυτής της κρίσιμης λειτουργίας στην επιχείρηση που είναι καθοριστική για την απόδοση στον οργανισμό.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να φέρει σε επαφή τους συμμετέχοντες με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο τι σημαίνει η διαχείριση αυτή και ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες ενός τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού (τμήμα HR), που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού. Θα προσπαθήσει να δείξει πως η Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού απαντά στα καυτά ερωτήματα του οργανισμού όπως:

 • Τι ανθρώπους θέλω;
 • Πως θα τους βρω;
 • Πως θα συμβάλουν στους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας;
 • Πως θα εξασφαλίσω την υποστήριξή τους
 • Πώς θα τους αναπτύξω;
 • Πως θα τους ανταμείψω;
 • Πως θα κρατήσω τα ταλέντα;
 • Πως θα χειριστώ τις συγκρούσεις;

Σε ποιους απευθύνεται

Σε επιχειρηματίες, ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων που έχουν ευθύνη στα θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Θεματολογία

 • Η Αποστολή του HR
 • Το HR ως στρατηγικός εταίρος
 • To HR και οι άνθρωποι του Οργανισμού
 • To HR και οι βασικές του διαδικασίες
 • Μια τυπική προσέγγιση στην οργάνωση ενός τμήματος HR