Σκοπός

Βασικό κύτταρο της λειτουργίας ενός οργανισμού, είναι οι τυπικές και άτυπες ομάδες που λειτουργούν μέσα σε αυτόν.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι, να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν την δυναμική και τους κανόνες που επικρατούν στον σχηματισμό και την λειτουργία των ομάδων και κάτω υπό ποιες προϋποθέσεις γίνονται πιο αποδοτικές.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη επιχειρήσεων όλων των βαθμίδων – projectmanagers και υπευθύνους ομάδων

Οφέλη

Οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν τις γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στην βελτίωση της απόδοσης στην ομαδική εργασία

Θεματολογία

 • Ορισμός και είδη ομάδων
 • Τα στάδια ανάπτυξης μιας αποτελεσματικής ομάδας, Forming,Storming, Norming& Performing.
 • Ο «καταστατικός χάρτης» μιας ομάδας (TeamCharters)
 • Οι ρόλοι των ανθρώπων μέσα στην ομάδα
 • Διαχείριση συγκρούσεων σε μια ομάδα – οι πιθανές στάσεις των μελών της
 • 5 σημεία που πρέπει να αποφεύγουμε στην λειτουργία μιας ομάδας

Εισηγητής: Δημήτρης Κουκουμπάνης

Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Η επαγγελματική του σταδιοδρομία ξεκίνησε από την αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης ΝΙΚΗ Α.Ε.(Μαρινόπουλος) το 1984, όπου εργάστηκε μέχρι το 2001 και ανέλαβε σημαντικές θέσεις όπως Περιφερειακός Διευθυντής Πωλήσεων και Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού & Εκπαίδευσης.

Τον Μάιο του 2001 αναλαμβάνει Επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Logistics στην Αθηναϊκή Ολυμπιακή Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε. (AthensOlympicsBroadcastingS.A.), η οποία είχε αναλάβει για λογαριασμό της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων «ΑΘΗΝΑ 2004» την παραγωγή της ραδιοτηλεοπτικής αναμετάδοσης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Διετέλεσε Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού της DSGiSouthEastEurope (καταστήματα Κωτσόβολος) από το 2005 μέχρι τα τέλη του 2011.

Σήμερα λειτουργεί ως σύμβουλος και εκπαιδευτής στελεχών επιχειρήσεων στον τομέα της Οργανωτικής Ανάπτυξης και Ανθρωπίνου Δυναμικού, με κύριο αντικείμενο την βελτιστοποίηση της απόδοσης των επιχειρήσεων, μέσα από την οργάνωση και εφαρμογή των κατάλληλων πρακτικών και συστημάτων για την αποδοτικότερη διοίκηση των ανθρώπων τους.

Ενδεικτικά θέματα στα οποία έχει αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία και εξειδίκευση, είναι:

 • Ευθυγράμμιση των ανθρώπων με την στρατηγική του οργανισμού (όραμα – αποστολή – αξίες)
 • Σχεδιασμός συστημάτων διοίκησης απόδοσης
 • Σχεδιασμός οργανωτικής δομής-περιγραφές θέσεων εργασίας
 • Ανάπτυξη ανθρώπων (talentmanagement)-ανάπτυξη ομάδων
 • Εξειδικευμένη εκπαίδευση στον τομέα του Λιανικού Εμπορίου
 • Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών προσωπικής ανάπτυξης σε στελέχη επιχειρήσεων (Business& Executivecoach)

Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής από το ΕΚΕΠΙΣ.

Ο κ. Κουκουμπάνης είναι διπλωματούχος Χημικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος πτυχίου MScFoodScienceandManagement από το QueenElizabethCollege, UniversityofLondon.Επίσης κατέχει το «Diploma in Executive Coaching and Organizational Development Consulting» από την Impact pcs.