Στο πλαίσιο της επανέναρξης της λειτουργίας των ξενοδοχείων και της προετοιμασίας τους για την διαχείριση των θεμάτων του Covid-19, οι εταιρίες μας:

ΕΞΥΠΠ ACTIVE SAFETY, η οποία είναι αδειοδοτημένη από το Υπουργείο Εργασίας για την παροχή υπηρεσιών Ασφάλειας και Υγείας της εργασίας (Πρόληψης και Προστασίας του επαγγελματικού κινδύνου, παροχή κάλυψης Τεχνικού Ασφαλείας, Ιατρού Εργασίας, μελετών κ.ά. και

EXCELLENCE & LEAN MANAGEMENT CONSULTANTS, εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων που παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις βελτίωσης απόδοσης επιχειρήσεων, μέσα από α) Συμβουλευτικές υπηρεσίες εφαρμογής οργανωτικών / διαχειριστικών συστημάτων και β) Υπηρεσίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Στον ξενοδοχειακό τομέα έχει εξειδικεύσει τις υπηρεσίες που περιγράφονται εδώ

έχουν αναπτύξει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση υπηρεσιών που την χαρακτηρίζει η αξιοπιστία, η ταχύτητα, η ευελιξία και το ρεαλιστικό κόστος.

Οι νέες συνθήκες που διαμορφώνονται διεθνώς, λόγω της πανδημίας του Covid-19, επιβάλλουν ριζικές αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα στον τουριστικό κλάδο.

Η λήψη μέτρων για την διασφάλιση της υγείας πελατών, επισκεπτών και εργαζομένων του ξενοδοχείου, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για:
α) την προσέλκυση των πελατών και
β) την αποφυγή προβλημάτων και επιπτώσεων από πιθανό κρούσμα.

Στις 30/05/2020 εκδόθηκε το ΦΕΚ Αρ.2084 / ΚΥΑ 1881/29.5.2020 «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19»

Το δημοσιευθέν πρωτόκολλο δίνει έμφαση στην λήψη μέτρων από το ξενοδοχείο με Σχέδιο δράσης, Σήμα πιστοποίησης τήρησης μέτρων, Εκπαίδευση του προσωπικού, συνεργαζόμενο ιατρό και τέλος, προσδιορίζει και επιβολή κυρώσεων μη τήρησης των μέτρων.

Οι Κίνδυνοι

1. Εμφάνιση κρούσματος και συνεπαγόμενα προβλήματα. Το πιθανό κρούσμα μπορεί να αφορά τόσο σε πελάτες όσο και σε προσωπικό
2. Η αντιμετώπιση αποζημίωσης αστικής ευθύνης ( Ν. 4688/2020/Άρθρο 60/Παρ 5. – βλ συνημμένο).

Η γραμμή άμυνας του ξενοδοχείου / Τεκμηρίωση & Πιστοποίηση

Οι παραπάνω κίνδυνοι δημιουργούν την ανάγκη για:
Σχέδιο δράσης, εφαρμογή και εποπτεία της εφαρμογής και
• Επαρκή τεκμηρίωση & “απόδειξη” / Πιστοποίηση

Με βάση τον Ν. 4688/2020 /Άρθρο 60 / Παρ 5.που αφορά στην Αστική Ευθύνη, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό τα ξενοδοχεία να μεριμνήσουν για την επαρκή τεκμηρίωση της ύπαρξης και κυρίως εφαρμογής σχεδίου δράσης και επαρκή εκπαίδευση του προσωπικού τους.

Το πιστοποιητικό μετά από επιθεώρηση από ανεξάρτητο «τρίτο μέρος» (Φορέα Πιστοποίησης), αφενός δημιουργεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για την προσέλκυση ενός πελάτη και αφετέρου αποτελεί μια σημαντική γραμμή άμυνας σε περίπτωση που βρεθεί κρούσμα και το ξενοδοχείο κληθεί να τεκμηριώσει ότι τηρεί τα μέτρα.

Ολοκληρωμένη προσέγγιση υπηρεσιών για αντιμετώπιση των κινδύνων

1. Σχέδιο δράσης – Εγχειρίδιο Διαχείρισης ADVANCED SAFETY PLAN COVID-19 (αναλυτικά check lists ανά τμήμα του ξενοδοχείου)
2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης εφαρμογής των μέτρων
3. Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες
4. Πιστοποίηση του ξενοδοχείου
5. Συνεργασία με Ιατρό για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος Covid-19
6. Υπηρεσίες κάλυψης Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού εργασίας & Μελέτες Ασφάλειας & Υγείας

Περισσότερα στο συνημμένο φυλλάδιο.

Είμαστε στην διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες: Τομέας Hotel Quality Consulting 210-4838714, 210-4838706